HP Amplify News

Användarna kan vara säkra på att de är skyddade med HP Wolf Security.

Den nya HP Wolf Security-märkningen har lagts till på vissa enheter för att skapa klarhet, vilket ger slutanvändarna ett ökat självförtroende, eftersom de vet att deras enhet är skyddad av flera lager av motståndskraftig säkerhet.

HP Wolf Security-märket har lagts till på utvalda enheter på två sätt. För det första kommer HP Wolf Security att finnas med när du startar enheterna. För det andra kommer varje enhet också att ha ett HP Wolf Security-märke. Klistermärken med blå botten visar att enheten skyddas av HP Wolf Security for Business och HP Wolf Pro Security.

Wolf Security for Business tillhandahåller lager av hårdvarustyrt skydd i och under operativsystemet för att hjälpa till att skydda datorn mot nya hot, attacker mot fast programvara och att effektivisera återställning av trasiga eller komprometterade enheter.

HP Wolf Pro Security är en enkel säkerhetslösning som kräver lite eller inget IT-stöd för att hanteras och som hjälper till att skydda slutanvändare mot nätfiske- och utpressningsattacker utan att störa deras arbetsflöde.